Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation, 30 hp

Kursen syftar till att utveckla kunskap inom centrala områden av Sport Management, vilket inkluderar såväl ledarskap, grupputveckling som idrottens uppbyggnad och organisering. Inom ledarskap och grupputveckling ligger fokus på att utveckla såväl teoretisk kunskap som praktisk/analytisk förmåga för att hantera situationer som uppstår i en grupp och vilka konsekvenser det får för ledarskapet. Den avslutande kursen består av studier inom idrott utifrån såväl folkrörelse- som näringslivsperspektiv. En stor del av kursen består av verksamhetsförlagd tid i valfri organisation inom området Management in Sport and Recreation.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 5 högskolepoäng från Idrott, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7321