Idrott, grundkurs, 30 hp

Kursen ger en introduktion till det tvärvetenskapliga ämnet idrott och syftar till att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper inom idrottens olika kunskapsområden som idrotten i samhället, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottspedagogik/-didaktik.
Övrigt:Kursen ingår inte i Ämneslärarprogrammet, inriktning idrott och hälsa.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A15)

eller

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7318