Idrott, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, 7,5 hp

Mindfulness, medveten närvaro utan att döma, är en effektiv metod för att lära sig hantera kognitiv stress, att minska oro, grubblerier och nedstämdhet. Du blir mer sensitiv och ökar den empatiska förmågan till dig själv och andra, vilket kan öka livsglädjen, underlätta studierna/arbetet, eller stärka mötet mellan människor i yrkeslivet.
Övrigt:Deltagarna träffas en gång i veckan för seminarie och introduktion av nya mindfulnessövningar. Deltagarna förväntas dagligen praktisera och träna mindfulnessteknikerna under kursen. Kursen är inte lämplig för de som befinner sig i stora emotionella svängningar eller är djupt deprimerade.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7625

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7021