Idrott, motions- och hälsopsykologi, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till området motions- och hälsopsykologi (exercise psychology). Kursen fokuserar på psykologiska faktorers roll i motionsidrott och fysisk aktivitet. Mer specifikt diskuteras bland annat motivation, emotioner, självkänsla, mental hälsa, motionsbeteende, träningsberoende och psykologiska effekter av fysisk aktivitet. Efter avslutad kurs har studenten fått en ökad förståelse för hur motionsidrott och fysisk aktivitet kan främjas för ökad hälsa och välmående.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7626