Idrott och hälsa för fritidspedagoger (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Du som har fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är inriktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola, och som saknar behörighet att undervisa i ämnet i grundskolans åk 1-6.

Kursen ger en introduktion i idrott och hälsas didaktik. Därefter behandlas lek, barns fysiska och motoriska utveckling samt rörelseaktiviteter som utvecklar allsidiga rörelseförmågor hos elever. Hälsa som begrepp samt fysisk aktivitet och träningslära för barn diskuteras. Kursen behandlar också friluftsliv och utevistelse. Slutligen ges du möjlighet att utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i ämnet.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är riktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola. Dessutom krävs skolhuvudmannens godkännande.

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: Fyra träffar om fem dagar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7072

Anmäl dig nu