Idrott, Sport management i praktiken, 30 hp

Kursen inriktar sig på vad sport management kan innebära i praktiken och innehåller därför verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att få en förståelse för olika former av idrottsverksamheter är du ute i två verksamheter som skiljer sig ifrån varandra i bemärkelsen vilken form av idrott (elit-, bredd-, ungdoms-, tävlings-, motions-, upplevelse-, och så vidare) som ligger till grund för verksamheten.

Parallellt med VFU:n introduceras du till företagsekonomi för sport managers och du läser delkurser i organisation, ledarskap och marknadsföring. Dessa delkurser ges av Handelshögskolan vid Örebro universitet. Därtill introduceras du till ett hållbarhetsperspektiv och vad hållbar sport management innebär.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 7,5 högskolepoäng från Idrott, Introduktion till sport management, 30 högskolepoäng

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7630