Improvisation, inriktning Jazz och Pop II, 30 hp

Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas ytterligare som musiker inom jazz- och populärmusikfältet. Under ledning av erfarna lärare på högsta nivå deltar du i en kreativ miljö, där tyngdpunkten ligger på ditt musikskapande i moment som ensemblespel, studioinspelning, instrument samt musikteori och gehörslära.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Improvisation, inriktning Jazz och Pop I, 30 högskolepoäng

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4008