Infektionssjukdomars biologi, 7,5 hp

Kursen omfattar biologin hos smittsamma mikroorganismer, inklusive bakterier, virus, svampar och protozoer, samt hur de orsakar sjukdom. Miljöfaktorer som bidrar till uppkomsten och spridningen av infektionssjukdomar kommer att tas upp. Dessutom kommer studenterna att introduceras till nuvarande diagnostiska metoder och behandlingsstrategier, samt deras begränsningar.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i biologi/kemi där 15 högskolepoäng cellbiologi och 7,5 högskolepoäng fysiologi ingår.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5303