Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om databaser, både genom databasteorier och genom praktisk användning. Databashanteraren som används under kursen är SQL Server. De moment som ingår i kursen är bland annat t-SQL, lagrade procedurer, funktioner, triggers, säkerhet och script.
Övrigt:Undervisning kan ske på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2030

Anmäl dig nu