Informatik, Klientprogrammering för webbsystem, fortsättningskurs, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som skall konstruera användargränssnitt för webbapplikationer. Du får praktiska kunskaper om hur du använder Dynamisk HTML (DHTML), dvs kombinationen av HTML, JavaScript och stilmallar (CSS), för att skapa dynamik i webbsidor utan att de behöver laddas om. Under kursen lär du dig hur du kan manipulera webbsidans strukturella modell med hjälp av ovanstående tekniker. För att ge en djup förståelse av webbsidors uppbyggnad introduceras även XML under kursen och dess relation till HTML.
Övrigt:Undervisning kan ske på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2028

Anmäl dig nu