Informatik, Kravhantering, fortsättningskurs, 7,5 hp

Hur skall man veta vad man ska bygga? Vad är egentligen ett krav och vilka typer av krav bör man ta hänsyn till? Kursen behandlar metoder och tekniker för att arbeta med kravhantering. Under kursen introduceras datorbaserade verktyg för att analysera och beskriva verksamhetsprocesser och krav.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2024