Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs, 7,5 hp

Under kursen får du kunskap om systemutvecklingsarbete enligt SCRUM och eXtreme Programming. Utbildningen innehåller teoretiska moment som blandas med projektarbete enligt SCRUM och eXtreme Programming. Under kursen genomförs ett större utvecklingsprojekt där du är med från kravinsamling till systemleverans. Kursen vänder sig till dig som kommer arbeta som projektmedlem i agileprojekt baserade på SCRUM och eXtreme Programming och som vill veta mer om hur man använder dessa metoder för agilt projektarbete.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2026

Anmäl dig nu