Informatik, Tillämpad styrning av informationssäkerhet, avancerad nivå, 12 hp

Kursen fokuserar på ledning och styrning av informationssäkerhet i praktiken. Således tar vi ett ledningsperspektiv på hur man styr informationssäkerhet i en organisation. Undervisningen är huvudsakligen fallbaserad vilket innebär att scenarier från verkliga exempel används som utgångspunkt för de sex huvudområden som vi kommer att täcka: i) organisationsledningssystem och informationssäkerhetsledningssystem samt deras relationer; ii) hur man implementerar styrsystem baserat på relevanta ISO-standarder; iii) hur man genomför en klassificering av informationstillgångar, iv) hur man genomför en riskanalys v) investeringar i informationssäkerhet och vi) hur man presenterar informationssäkerhetsanalyser för ledningen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå.

Dessutom krävs 15 hp i informationssäkerhet som motsvarar 15 hp på första terminen i Masterprogram i Informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet dvs 15 hp sammanlagt från kurserna Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N) samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2001