Inspiration, imitation, konfrontation - att gå i dialog med klassikerna, 7,5 hp

Litteraturhistorien är inte bara en linjär historia där en epok avlöser en annan. Tvärtom kan äldre verk bygga en bro över tidens avgrund genom att ge delvis annorlunda svar på de frågor vi ställer oss idag och ställa andra och oväntade frågor till företeelser där vi kanske tror oss ha svaren. Många sentida författare har också känt sig manade att formulera egna repliker till de klassiska verken. I pjäsen Medealand går till exempel vår samtida Sara Stridsberg i dialog med Medea av den antika tragediförfattaren Euripides – och den algeriske författaren Kamel Daoud formar sin roman Fallet Meursault som ett svar på Albert Camus Främlingen. Oavsett om greppet syftar till att ära eller ifrågasätta föregångaren händer alltid något när en text möter en annan. I den här kursen närmar vi oss den västerländska litteraturhistorien just som en ständigt pågående dialog över tid och rum. Vi uppmärksammar verk från över 2000 år utifrån tanken att de alla på ett eller annat sätt är samtida, att vi så att säga möter dem öga mot öga. Därför tar varje undervisningsstillfälle sin utgångspunkt i ett av den västerländska litteraturens klassiska verk och sätter det, utifrån olika teoretiska perspektiv, i relation till hur senare författare har svarat på dess tilltal. På så sätt kommer kursen också att ge en bred litteraturhistorisk översikt, men med en annorlunda infallsvinkel än den vanliga.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1615

Anmäl dig nu