Instrumentaldiaktik I, 7,5 hp

Denna kurs vänder sig till instrumentalister/sångare som vill få kunskaper i instrumentalundervisningens didaktik. Den består av två delar, en allmän instrumentaldidaktisk del, och en mer specifik metodikfördjupning för respektive instrumentgrupp. Kursen är huvudsakligen teoretiskt inriktad men praktiska moment kan förekomma.
Aktuella instrument är: tvärflöjt, oboe, klarinett, saxofon, fagott, valthorn, trumpet, trombon, tuba, slagverk, piano, gitarr, violin, viola, cello, kontrabas, elbas och sång.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock II, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4051