Internationell humanitär rätt, 15 hp

Kursen ger en introduktion på avancerad nivå i internationell humanitär rätt, (eller krigets lagar, jus in bello), som en distinkt del inom den internationella folkrätten. Den ger studenten en förståelse för den internationella humanitära rättens grundläggande principer, normer och tillämpning. Kursen belyser hur det internationella regelverket ser ut, både vad avser en internationell och en icke-internationell väpnad konflikt.

Kursen tar även upp ett antal aktuella problemområden, som till exempel reglering av autonoma vapen, genderfrågor i förhållande till den humanitära rätten och förhållandet till icke-statliga väpnade aktörer. Även förhållandet mellan de rättsliga områdena internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning studeras och granskas kritiskt.

Kursen ges på engelska

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3624

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3024