Internationell straffrätt, avancerad nivå, 15 hp

Kursen introducerar dig till det internationella straffrättsliga systemet, dess karaktär, ursprung samt grunderna i internationell straffrätt och den internationella brottmålsdomstolen (ICC). Vi analyserar utredningar, reflekterar över illdåd, internationella brott och diskuterar värdet av alternativa responser i transitional justice, som sanningskommissioner, amnestier, restorative justice. Kursen ges på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 hp på Juristprogrammet. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3305

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 hp på Juristprogrammet. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3607