Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp

Kursen, som ligger på avancerad nivå, syftar till att utveckla studentens konstnärliga djup och bredd inför en professionell verksamhet som musiker/sångare inom konstmusikområdet. Studierna utformas i stor utsträckning individuellt och innefattar huvudinstrument/sång, kammarmusik, musikalisk och scenisk kommunikation samt projektförberedelse inför ett eget konstnärligt projekt inom fältet musikalisk gestaltning.


Vi tar emot studenter på alla traditionella orkesterinstrument* samt saxofon, piano, gitarr och sång.
*slagverk endast med inriktning marimba och vibrafon.

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen i musik eller musiklärarexamen samt godkänt färdighetsprov alternativt Konstnärlig masterexamen i Musik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4302

Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen i musik eller musiklärarexamen samt godkänt färdighetsprov alternativt Konstnärlig masterexamen i Musik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4300