Interpretation II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp

Kursen, som ligger på avancerad nivå, syftar till att utveckla studentens konstnärliga djup och bredd inför en professionell verksamhet som musiker/sångare inom konstmusikområdet och är en fortsättning på kursen Interpretation I. Studierna utformas i stor utsträckning individuellt och innefattar huvudinstrument/sång, kammarmusik, musikalisk och scenisk kommunikation samt genomförandet av ett eget konstnärligt projekt inom fältet musikalisk gestaltning.

Vi tar emot studenter på alla traditionella orkesterinstrument* samt saxofon, piano, gitarr och sång.
*Slagverk endast med inriktning marimba och vibrafon

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4001

Förkunskapskrav: Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4303

Förkunskapskrav: Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4301