Interpretation, profil kammarmusik I, 30 hp

Kursens fokus ligger på din konstnärliga och tekniska utveckling som musiker med inriktning solistiskt spel och kammarmusik. Dessutom ingår studier inom musikteorifältet - harmonilära, gehörslära, analys etc.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng inom ett konstnärligt kandidatprogram inriktning instrument/sång samt godkänt färdighetsprov.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4010