Interpretation, profil kammarmusik II, 30 hp

Kursens fokus ligger på din fortsatta konstnärliga och tekniska utveckling som musiker med inriktning solistiskt spel och kammarmusik. Dessutom ingår studier inom musikteorifältet - harmonilära, gehörslära, analys etc samt fördjupade, både praktiska och teoretiska studier, av den svenska kammarmusikrepertoaren från 1900-talet fram till idag.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Interpretation, profil kammarmusik I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4082