Introduktion till biologi och professionell utveckling, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till biologi med fokus på evolution, biodiversitet och ekosystem för att ge en översikt över den biologiska mångfald som utgör grunden för biologiska system. Vidare ger kursen en introduktion till biovetenskaplig innovation och professionell utveckling.

Introduktionen till det biovetenskapliga programmet har sin tyngdpunkt i hur en grundvetenskaplig idé kan utvecklas till ett affärskoncept. Inriktningen på den professionella utvecklingsdelen består av träning i kommunikationsfärdigheter och professionalism. Kursen ger grunden för att arbeta med löpande självvärderingar under hela utbildningen genom att utveckla en kompetensportfölj. Kommunikationsmomentet fokuserar på muntlig presentation riktad till såväl akademi som allmänhet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A11)

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D (områdesbehörighet 14)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5002