Introduktion till biologi och professionell utveckling, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till biologi med fokus på evolution, biodiversitet och ekosystem för att ge en översikt över den biologiska mångfald som utgör grunden för biologiska system. Vidare ger kursen en introduktion till biovetenskaplig innovation och professionell utveckling.

Biovetenskaplig innovation har sin tyngdpunkt i hur en grundvetenskaplig idé kan utvecklas medan inriktningen på den professionella utvecklingsdelen består av träning i kommunikationsfärdigheter och professionalism. Kursen ger grunden för att arbeta med löpande självvärderingar under hela utbildningen genom att utveckla en kompetensportfölj. Kommunikationsmomentet fokuserar på muntlig presentation riktad till såväl akademi som allmänhet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5000

Anmäl dig nu