Kombinatorik, 6 hp

Kursen behandlar kombinatoriska principer, permutationer, kombinatoriska beräkningar och grafteori.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Linjär algebra, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5034