Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 hp

Den studerande ges i denna kurs möjlighet att vidga medvetenheten om det musikaliska komponerandets villkor samt att utveckla den praktiska förmågan att skapa eller arrangera musik för instrument, röster och digitala medier. Studierna utformas i hög utsträckning individuellt och innefattar projekt med professionella ensembler inom olika repertoarområden.

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i musik eller Musiklärarexamen. Dessutom krävs godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4304