Komposition och interpretation I, 30 hp

Kursens fokus ligger på din konstnärliga och hantverksmässiga utveckling genom kompositionsprojekt för ensembler inom olika genrer. I kompletterande stödkurser förbereds du på olika sätt inför ditt kommande yrkesliv som kompositör.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp inom ett konstnärligt kandidatprogram inriktning komposition samt godkänt färdighetsprov.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4009