Körpedagog, inriktning Scenisk kör II, 7,5 hp

Kursen fokuserar på hur du som körledare kan utveckla det sceniska medvetandet hos den enskilde körsångaren och hos kören. Vi arbetar med grundläggande sceniska komponenter/redskap som användandet av rummet, rörelse, text, musik, uttryck. Kursen är en fortsättningskurs.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Körpedagog, inriktning Scenisk kör, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4024