Kriminologi, avancerad nivå, forskningsprocessen och självständigt arbete, 30 hp

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 hp på avancerad nivå inom kriminologi där 10 hp vetenskaplig metod ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3012