Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande, 10 hp

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och förmågor i vetenskapligt skrivande inom det samhällsvetenskapliga området. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor att skriva på ett vetenskapligt sätt och att söka efter vetenskaplig litteratur och annan relevant information på effektiva och korrekta sätt. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver kunskaper och förmågor i att kunna skriva formella, korrekta och tydliga texter.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 hp varav 90 hp successiv fördjupning inom kriminologi eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3608

Anmäl dig nu