Kroniska sjukdomars biologi, 7,5 hp

Kursen fokuserar på patofysiologiska förändringar orsakade av kroniska och icke smittsamma sjukdomar i dagens samhälle. I kursen ingår också hur miljöfaktorer bidrar till dessa sjukdomars uppkomst, spridning och beständighet. Biologin hos behandlingsstrategier och dess begränsningar kommer att täckas inom ramen för att identifiera behovet av vetenskaplig innovation.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i biologi/kemi där 15 högskolepoäng cellbiologi och 7,5 högskolepoäng fysiologi ingår.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5302