Kvalitetsutveckling I, distans, 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma och syftar till att ge grundläggande kunskaper om kvalitet ur ett helhetsperspektiv. Introduktionen omfattar en överblick över hur utvecklingen varit för kvalitetsbegreppet och arbetet med kvalitetsutveckling. Vi lägger tonvikten på dagens syn på offensiv kvalitetsutveckling med inriktning mot att uppfylla, och helst överträffa kundernas behov, krav och förväntningar. Detta uppnås genom ett ständigt pågående förbättringsarbete där alla medarbetare engagerar sig med fokus på kundnytta, processer och arbetsflöden. Kvalitetsutveckling ska underlätta arbetet och bidra till ökad effektivitet, fler nöjda kunder och också vara lönsamt.

Vi introducerar kvalitetsledningsstandarden och visar hur den kan ge ett stöd och fungera som en bas för kvalitetsutveckling. Terminologi, införande av standarden, processtänkande, kundfokus och ledningens betydelse ingår här. I kursen behandlar vi exempel på olika arbetssätt, statistiska metoder och verktyg för ett strukturerat arbete med offensiv kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Distanskurs med kommunikation via den digitala lärplattformen Blackboard. Inga obligatoriska träffar på campus.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5628

Anmäl dig nu