Kvinnofridskunskap, 15 hp

Kursen tar upp ett grundläggande och fördjupat perspektiv på mäns våld mot kvinnor och deras barn samt våld i nära relationer. Genom att studera och jämföra olika förklaringsperspektiv och analysera deras konsekvenser i praktiskt arbete vill kursen bidra till en utveckling av en tvärprofessionell ansats inom kvinnofrid. Kursen ger ett mångvetenskapligt perspektiv på området baserat på forskning inom statskunskap, genusvetenskap, socialt arbete och rättsvetenskap. Framväxten av kvinnofrid som aktuellt politikområde, ny lagstiftning, teorier om mäns våld mot kvinnor samt olika praktiska moment inom kvinnojourer och socialt arbete behandlas.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1330