Läkemedelsutveckling, 7,5 hp

Kursen behandlar befintliga och nya metoder som används för att utveckla läkemedel för att behandla sjukdomar. I kursen beskrivs hur läkemedel kan påverka sjukdomsförlopp. Kursen beskriver hur man utvecklar, testar och förbättrar läkemedel. Kursen ger även en ökad förståelse för innovationsprocessen och beskriver patenteringsförfaranden vid läkemedelsutveckling.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i biologi/kemi där 15 högskolepoäng cellbiologi och 7,5 högskolepoäng fysiologi ingår.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5305

Anmäl dig nu