Linjär algebra, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter om vektorer, matriser och linjära avbildningar.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Elementär algebra, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5181

Anmäl dig nu