Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap II, 7,5 hp

Kursen utvecklar dina kunskaper om världens viner samt ger grundläggande kunskaper om att kombinera mat och dryck. Kursen behandlar vinodling och vintillverkning samt produktionsområden världen över. Målet är att du ska kunna ge råd om inköp av relevanta drycker samt ge kunder/gäster råd om dryckesval.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Tre träffar i Grythyttan (ej obligatoriska).

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6300