Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap II, 7,5 hp

Kursen utvecklar dina kunskaper om världens vin och sprit samt ger grundläggande kunskaper om att kombinera mat och dryck. Kursen behandlar vin- och spritproduktion samt produktionsområden världen över. Målet är att du ska kunna ge råd om inköp av relevanta drycker samt ge kunder/gäster råd om dryckesval.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Tre träffar i Grythyttan, ej obligatoriska.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6001

Anmäl dig nu