Måltidskunskap och värdskap, Hotell- och restaurangbranschen idag, fortsättningskurs, 15 hp

I kursen ges inledningsvis en introduktion till ledarskap och verksamhetsstyrning där stor vikt läggs vid de branschjuridiska aspekterna: arbetsmiljö, livsmedelshygien samt alkohollagen. Därefter går vi över till servicekonceptet med fokus på upplevelse och perception samt omvärldsanalys och CSR (Corporate Social Responsibility).

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap på G1N-nivå.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6304