Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill förstå hur människans kulturella idéer och värderingar påverkar mat och måltider, och hur måltiden sedan används för att berätta vilka vi är eller vill vara. Eller helt enkelt: mat- och måltidskultur i Sverige både ett historiskt och samtida perspektiv. I kursen studeras hur svenska matkulturregioner vuxit fram under 1000 år, från medeltiden till idag, hur olika samhällsgrupper formar sin mat- och måltidskultur och hur begrepp som etnicitet, genus, klass, minoritet, politik och religion formar det vi kallar för matkultur. Begreppen "stad och land", "storskalig och småskalig livsmedelsproduktion", "branding", "autencitet", "kulinarisk turism" behandlas också. Kursen studerar även kostregimer, årshögtidernas mat och familjernas måltider, både i ett offentligt restaurang- och i ett privat hemmaperspektiv. I kursen diskuteras kvalitativa vetenskapliga metoder och teorier som används inom forskning kring mat- och måltidskultur.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap alternativt i samhällsvetenskap, humaniora, medicin eller naturvetenskap.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H6001

Anmäl dig nu