Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete, 7,5 hp

Kursen ger dig kunskaper i hur man söker och värderar kunskap på vetenskaplig nivå. Du får lära dig att söka vetenskaplig litteratur med hjälp av databaser. Du utvecklar din förmåga att kritisk granska egna och andras texter. Kursen avslutas med att du får presentera och försvara ditt eget arbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap inklusive delkursen Vetenskapliga perspektiv och metoder, 7,5 högskolepoäng i Måltidskunskap och värdskap, grundkurs, 30 högskolepoäng. Alternativt 30 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap inklusive delkursen Vetenskapliga perspektiv och metoder, 7,5 högskolepoäng i Måltidskunskap och värdskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Företagsekonomi, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6002

Anmäl dig nu