Människor och maskiner, 7,5 hp

Förhållandet mellan människa och maskin genomsyrar hela den moderna historien och har under århundraden präglats av förväntningar, förhoppningar, rädslor och frågor om hur man kan betrakta den mänskliga naturen. Den här kursen ställer frågor om relationen mellan människa och maskin utifrån kulturhistoriska, idéhistoriska och teknikfilosofiska perspektiv. Kursen syftar till att förstå de historiska och intellektuella rötterna till människans nuvarande symbios med digitala maskiner och att följa utvecklingen mot det vi kallar den fjärde industriella revolutionen- det vill säga samtidens cyber-fysiska system. Kursen tar avstamp i sjutton- och artonhundratalets fascination för automaten och tanken att människokroppen är en maskin. Vi kommer att titta på den första industriella revolutionen och dess förlopp under artonhundratalet med fokus på mekaniska maskiner såsom vävstolar. Kursen kommer vidare att ge perspektiv på den andra industriella revolutionen karaktäriserad av massproduktion, rationalisering och fordism. I den här tekniska utvecklingen spelar bilen en symbolisk roll. Vi kommer slutligen att lägga fokus på datorn och representationer av datorer.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1608

Anmäl dig nu