Masterclass instrumentalspel, 3,5 hp

I kursen får du arbeta med repertoar från olika tidsepoker, och utveckla din kunskap om det egna instrumentets potential, såväl tekniskt som musikaliskt. Kursen vänder sig till stråkstudenter.

Instrument: Violin & Cello
Kursen ges på Musikhögskolan i Örebro, 11-13 juni 2021.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik I, 15 högskolepoäng, eller Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4371

Anmäl dig nu