Matematiska metoder i mekanik, 7,5 hp

Kursen behandlar klassisk Newtonsk mekanik i Lagrange- och Hamiltonformalismerna med fokus på symplektiska metoder.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng och Algebraiska strukturer, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5038

Anmäl dig nu