Medicin, Anatomi, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom anatomi. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för terminologi, systematisk och topografisk anatomi omfattande hela människokroppen. I kursen ingår laborationer som underlättar integreringen mellan teori och praktik.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 10 högskolepoäng i medicin.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7638

Anmäl dig nu