Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom mikrobens infektionsstrategier och värdens försvarsmekanismer. I kursens första del får du möjlighet att utveckla och integrera dina tidigare kunskaper inom mikrobiologi och immunologi och öka din förståelse av interaktionen mellan mikrob-värd. Kursen omfattar även seminarier i pågående forskning inom infektionsbiologi, mikrobiologi och immunologi.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin, radiografi eller omvårdnadsvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Blackboard. 2-6 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7638