Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom mikrobens infektionsstrategier och värdens försvarsmekanismer. I kursens första del får du möjlighet att utveckla och integrera dina tidigare kunskaper inom mikrobiologi och immunologi och öka din förståelse av interaktionen mellan mikrob-värd. Kursen omfattar även seminarier i pågående forskning inom infektionsbiologi, mikrobiologi och immunologi.
Kursens andra del består av ett fördjupningsarbete i en laborativ metod med avsikt på analys inom mikrobiella mekanismer och immunologisk respons.
Övrigt:Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7042

Anmäl dig nu