Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom företagshälsovård. I kursen ingår arbetsfysiologi samt bakomliggande faktorer och sjukdomsbild vid olika skador relaterade till arbetsmiljö.
Övrigt: 4 träffar på campus Örebro om vardera 2-4 dagar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7003

Anmäl dig nu