Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för datortomografi och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupande kunskaper om och förståelse för teknik, fysik och metodik samt hur dessa områden påverkar den diagnostiska bilden i samband med datortomografiundersökningar. Du skaffar dig förmåga till fördjupad integreringen mellan teori och praktik vid verksamhetsanpassade reflekterande moment och seminarier och att kunna analysera och kvalitetssäkra protokoll. Vi diskuterar även bildframställning med dess möjligheter, felkällor inom området samt patient- och undersökningsförberedelser. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. I kursen ingår även skriftlig framställning i form av en uppsats som också ska presenteras muntligt.
Övrigt:Viss undervisning kan ske på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt röntgensjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen, sjukhusfysikerexamen eller läkarexamen samt Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 4 träffar i Örebro omfattande 2-3 dagar vardera. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7012

Anmäl dig nu