Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för datortomografi och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att fördjupa din kunskap och färdighet om och förståelse för teknik, metodik och diagnostik vid datortomografi. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik genom olika moment i kursen. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. I kursen ingår också att skriva en rapport som redovisas muntligt.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 tillfällen på campus Örebro om vardera 2-5 dagar. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7332