Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper och färdighet om och förståelse för teknik, metodik och diagnostik vid datortomografi. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik vid laborativa moment och seminarier. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. Vi diskuterar även strålskydd och kontrastmedel.
I kursen ingår ett moment skriftlig framställning i form av en kortare vetenskaplig uppsats som redovisas muntligt med hjälp av en poster.
Övrigt:Föreläsningar ges på engelska om utländska studenter deltar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 tillfällen på campus Örebro om vardera 2-5 dagar. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7015