Medicin, avancerad nivå, Examensarbete i odontologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen vetenskaplig metodik i Odontologi. Kursen ska leda fram till en examen i form av en uppsats inom ämnesområdet och utgörs av ett projektarbete under handledning.
Övrigt:3-4 träffar i Örebro.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Tandläkar- eller tandhygienistexamen samt Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 3 träffar på campus Örebro om vardera 1-3 dagar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7034