Medicin, avancerad nivå, Examensarbete i odontologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen vetenskaplig metodik i Odontologi. Kursen ska leda fram till en examen i form av en uppsats inom ämnesområdet och utgörs av ett projektarbete under handledning.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Tandläkar- eller tandhygienistexamen samt Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7341