Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig ytterligare fördjupade kunskaper inom det medicinskt vetenskapliga området genom att inhämta kunskap i vetenskaplig metod och vetenskaplig engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, veterinärexamen, fysioterapeutexamen eller kandidatexamen i idrottsvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen ges i form av intensivveckor, 5 tillfällen på campus Örebro om vardera 2-5 dagar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7004